تاریخ برگزاری

30 مهرماه 94


آمار کاربران و مقالات کنفرانس
تعداد کل کاربران کنفرانس : 710 نفر
تعداد کل مقالات ارسال شده : 768 مقاله

همایش نگار

کمیته علمی

.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )